Meny Stäng

Allmänna villkor

 1. theocrgym bedriver utomhusträning för alla oavsett vana eller erfarenhet av träning.
 2. Som kund hos theocrgym och ditt det AB deltar du på egen risk och uppträder respektfullt mot dig själv och andra inför, under och efter passet.
 3. Vid träning på egen hand ansvarar utövaren själv för att kontrollera så att utrustning är i brukbart skick före användande. Deltagaren avsäger sig genom godkännande rätten att hålla DittDetAB ansvarig för eventuella skador som uppstår i samband med träning på hinderbanan eller under något av gruppträningspassen i DittDetABs regi
 4. theocrgym ditt det AB ansvarar för att den utrustning du använder under passet är av god kvalité och i brukbart skick. Med utrustning menas träningsredskap så som men inte begränsat till hinder, ketelbells, slamballs och liknande.
 5. theocrgym eller ditt det AB kan inte hållas ansvarig för skada som uppkommer på person eller dennes egendom under, inför eller i anslutning till träning.
 6. theocrgym behandlar personuppgifter konfidentiellt och delar ej dessa med tredje part. Detta omfattar ej fotografier tagna under inför, efter eller i nära anslutning till träningspass. Fotografier kan delas på men inte begränsat till sociala medier såsom men inte begränsat till Facebook och Instagram.
 7. theocrgym och ditt det AB debiterar träningspass som avbokas närmre än 12h före start.
 8. theocrgym och ditt det AB återbetalar inga avgifter för träningspass som kunden ej kan eller vill fullfölja.
 9. Den coach som instruerar passet på uppdrag av theocrgym och ditt det AB har rätt att när som helst utesluta deltagare om den eller dess uppträder opassande genom t.ex. men inte begränsat till sexistiska kommentarer eller nedsättande repliker om annans prestation eller förmåga.
 10. theocrgym och ditt det AB tillhandahåller klippkort för träning. Klippkort är giltigt ett år från inköpsdatum. Klippkort är inte personligt och kan delas mellan flera personer.
 11. Kunden äger ej rätt att kopiera, sälja vidare och eller bedriva egen verksamhet på ytor ägda av theocrgym och ditt det AB.


Ja